Home


Welkom bij de website van de South African Theological Seminary (SATS), een evangelisch, afstandsonderwijs seminarie dat gebaseerd is op drie grondbeginselen:

  • Gebaseerd op de Bijbel
  • De Centraliteit van Christus
  • De leiding van de Geest

Wij zijn volledig geaccrediteerd tot en met het niveau van het doctoraat (PhD) door de Council on Higher Education en onze programma’s zijn geregistreerd bij de Department of Higher Education and Training in Zuid Afrika. Wij bieden de volgende programma’s aan:

  • Certificate in Christian Life (Deze tertiaire kwalificatie wordt toegekend na één jaar inleidend theologisch onderwijs bij SATS)
  • Certificate in Christian Counselling (Deze tertiaire kwalificatie wordt toegekend na één jaar inleidend onderwijs in Christelijke hulpverlening bij SATS)
  • Bachelor of Theology (Bachelor in de theologie)
  • Bachelor of Theology Honours (Deze tertiaire kwalificatie wordt na één jaar onderwijs bij SATS toegekend aan houders van een driejarige Bachelor in theologie of daaraan gelijkgestelde kwalificatie)
  • Master of Theology (Master in de theologie)
  • Doctor of Philosophy in Theology (Doctor in de theologie)

Vermeldenswaard is dat wij op dit moment studenten hebben in 65 landen terwijl onze docenten zich in 24 landen bevinden. Wij streven naar de hoogste kwaliteit en dienstverlening.

Voor meer informatie over de programma’s tot en met de Bachelor of Theology kunt u kontakt opnemen met Jane Meyer via: study@sats.edu.za.

Voor de Bachelor of Theology Honours tot en met de Doctor of Philosophy kunt u kontakt opnemen met Marilyn Schott via: postgraduate@sats.edu.za